ta  e 

牌照燈 203 820 05 56

  

適用品牌

 • 奔馳

適用車型

汽車品牌車型發動機 排量功率類型年份參數
奔馳
奔馳 C級四門轎車(W203) 2000/05-2007/12
C級四門轎車(W203) C 180 (203.035)M 111.951   1998954Saloon 2000-2002
C級四門轎車(W203) C 180 Kompressor (203.046)M 271.946   17961054Saloon 2002-2007
C級四門轎車(W203) C 200 CDI (203.004)OM 611.962   2148854Saloon 2000-2007
C級四門轎車(W203) C 200 CDI (203.004)OM 646.962   2148754Saloon 2001-2007
C級四門轎車(W203) C 200 CDI (203.007)OM 646.962   2148904Saloon 2003-2007
C級四門轎車(W203) C 200 CGI Kompressor (203.043)M 271.942   17961254Saloon 2003-2007
C級四門轎車(W203) C 200 Kompressor (203.042)M 271.940   17961204Saloon 2002-2007
C級四門轎車(W203) C 200 Kompressor (203.045)M 111.955   19981204Saloon 2000-2002
C級四門轎車(W203) C 220 CDI (203.006)OM 611.962   21481004Saloon 2000-2007
C級四門轎車(W203) C 220 CDI (203.006)OM 611.962   21481054Saloon 2000-2007
C級四門轎車(W203) C 220 CDI (203.008)OM 646.963   21481104Saloon 2003-2007
C級四門轎車(W203) C 230 (203.052)M 272.920   24961506Saloon 2005-2007
C級四門轎車(W203) C 230 Kompressor (203.040)M 271.948   17961414Saloon 2004-2007
C級四門轎車(W203) C 240 (203.061)M 112.912   25971256Saloon 2000-2007
C級四門轎車(W203) C 240 4-matic (203.081)M 112.916   25971256Saloon 2002-2007
C級四門轎車(W203) C 270 CDI (203.016)OM 612.962   26851205Saloon 2000-2007
C級四門轎車(W203) C 270 CDI (203.016)OM 612.962   26851255Saloon 2000-2007
C級四門轎車(W203) C 280 (203.054)M 272.940   29961706Saloon 2005-2007
C級四門轎車(W203) C 280 4-matic (203.092)M 272.941   29961706Saloon 2005-2007
C級四門轎車(W203) C 30 CDI AMG (203.018)OM 612.990   29501705Saloon 2003-2007
C級四門轎車(W203) C 32 AMG Kompressor (203.065)M 112.961   31992606Saloon 2001-2007
C級四門轎車(W203) C 320 (203.064)M 112.946   31991606Saloon 2000-2007
C級四門轎車(W203) C 320 4-matic (203.084)M 112.953   31991606Saloon 2002-2007
C級四門轎車(W203) C 320 CDI (203.020)OM 642.910   29871656Saloon 2005-2007
C級四門轎車(W203) C 350 (203.056)M 272.960   34982006Saloon 2005-2007
C級四門轎車(W203) C 350 4-matic (203.087)M 272.970   34982006Saloon 2005-2007
C級四門轎車(W203) C 55 AMG (203.076)M 113.988   54392708Saloon 2004-2007

適用發動機

 • 奔馳 M 111.951
 • 奔馳 M 111.955
 • 奔馳 M 112.912
 • 奔馳 M 112.916
 • 奔馳 M 112.946
 • 奔馳 M 112.953
 • 奔馳 M 112.961
 • 奔馳 M 113.988
 • 奔馳 M 271.940
 • 奔馳 M 271.942
 • 奔馳 M 271.946
 • 奔馳 M 271.948
 • 奔馳 M 272.920
 • 奔馳 M 272.940
 • 奔馳 M 272.941
 • 奔馳 M 272.960
 • 奔馳 M 272.970
 • 奔馳 OM 611.962
 • 奔馳 OM 612.962
 • 奔馳 OM 612.990
 • 奔馳 OM 642.910
 • 奔馳 OM 646.962
 • 奔馳 OM 646.963

參考號

廠商 號碼 號碼
DIEDERICHS 16711** 16711**
OE 203 820 05 ** 20382005**
廠商 號碼 號碼
OE A 203 820 05 ** A20382005**
VEMO V30-84-00** V308400**
關閉
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/參數

    標注名稱尺寸范圍單位
        

    聯系客服

    客服電話:020-36390347
    三张牌游戏炸金花