ta  e 

后擋板 191 827 025 E

  

適用品牌

 • 大眾

適用車型

汽車品牌車型發動機 排量功率類型年份參數
大眾
大眾 高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1983/08-1992/12
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.0GN   1043334Hatchback 1983-1985
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.0HZ   1043374Hatchback 1985-1991
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.3HK   1272404Hatchback 1983-1987
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.3 CATMH   1272404Hatchback 1986-1992
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.6EZ   1595554Hatchback 1983-1992
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.6RF   1595534Hatchback 1986-1991
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.6PN   1595514Hatchback 1986-1992
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.6 DJP   1588404Hatchback 1983-1991
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.6 TDJR   1588514Hatchback 1983-1991
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.6 TDRA   1588594Hatchback 1989-1991
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.6 TD1V   1589444Hatchback 1989-1991
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.8GX   1781664Hatchback 1984-1991
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.8RH   1781624Hatchback 1986-1990
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.8 GTIEV   1781824Hatchback 1983-1991
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.8 GTIRD   1781794Hatchback 1985-1987
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.8 GTI 16VPL   1781954Hatchback 1986-1991
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.8 GTI 16VKR   17811024Hatchback 1986-1990
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.8 GTI CATPF   1781794Hatchback 1987-1991
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.8 GTI G60PG   17811184Hatchback 1990-1991
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.8 GTI G60 Syncro1H   17811184Hatchback 1988-1991
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.8 i CATRP   1781664Hatchback 1987-1991
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.8 i Cat SyncroRP   1781664Hatchback 1987-1991
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.8 SyncroGX   1781664Hatchback 1986-1991
高爾夫二代掀背/兩廂車(19E,1G1) 1.8 Syncro1P   1781724Hatchback 1988-1991

適用發動機

 • 大眾 1H
 • 大眾 1P
 • 大眾 1V
 • 大眾 EV
 • 大眾 EZ
 • 大眾 GN
 • 大眾 GX
 • 大眾 HK
 • 大眾 HZ
 • 大眾 JP
 • 大眾 JR
 • 大眾 KR
 • 大眾 MH
 • 大眾 PF
 • 大眾 PG
 • 大眾 PL
 • 大眾 PN
 • 大眾 RA
 • 大眾 RD
 • 大眾 RF
 • 大眾 RH
 • 大眾 RP

參考號

廠商 號碼 號碼
NOR 95217** 95217**
廠商 號碼 號碼
OE 191 827 0** E 1918270**E
關閉
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/參數

    標注名稱尺寸范圍單位
        

    聯系客服

    客服電話:020-36390347
    三张牌游戏炸金花